Hacı Bey Besteleri (3 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Nikrîz Dilber nigehin rûhumu gaşyeyledi gitti Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Nişâbûrek El-aman artık çekilmez derd-i aşk âsân değil Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Beyâtî-Arabân Şimdi eyyâm-ı bahar oldu hele Meçhul Şarkı Devr-i Hindî