Giriftzen Asım Bey Besteleri (25 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Mâhûr Acırım âşık olup da yanana Meçhul Şarkı Aksak
Nihâvend Açtı firkat yâreler dilde perî Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Hicâz Aldandı gönül aşkı vefâ âlemi sandı Meçhul Şarkı Aksak
Hicâzkâr Beyhûde değil nâle vü âhım kederim var Mekkî Bey Şarkı Aksak
Ferahnâk Bir levendâne kesim âşûb-i can Meçhul Şarkı Aksak
Uşşak Cânâ rakibi handân edersin Meçhul Şarkı Curcuna
Rast Cüdâ düştü gözümden gül-izârın Meçhul Şarkı Aksak
Uşşak Çaldırıp çalgıyı rakkaseleri oynatalım İsmail Safâ Bey Şarkı Aksak
Hicâz Derd-i aşkın vâsıl olmuştum nekahat devrine Meçhul Şarkı Aksak
Hüzzâm Dil bülbülü sad zâr-ı gülistân-ı cemâlin Meçhul Şarkı Aksak
Hüseynî Dil verelden ey yüzü mâhım sana Meçhul Şarkı Aksak
Hicâz Göreli gül yüzünü a canım Meçhul Şarkı Aksak
Hicâz Güzelim gözlüğünü çeşmine tak Meçhul Şarkı Aksak
Rast Hâb-gâh-ı yâre girdim arz için ahvâlimi Mustafa Reşit Bey Şarkı Müsemmen
Sûz-Nâk Hayli demdir görmedim cânânımı Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hicâz Her zahm-ı ciğer-sûze devâkâr aranılmaz Meçhul Şarkı Aksak
Hüseynî Kimse bilmez hâlimi canım yanar Meçhul Şarkı Aksak
Hüzzâm Sâkî yetiş imdâda gel Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Rast Ser-tâ-kadem ey penbe ten Mekkî Bey Şarkı Aksak
Hüseynî Şimdi oldum âleme ibret-nümâ Meçhul Şarkı Düyek
Beyâtî-Arabân Tatlıdır şi'r ü şekerden sohbeti Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Hicâz Zahm-ı aşkın yoktur asla çâresi Meçhul Şarkı Ağır Düyek
Hüseynî Peşrev Peşrev
Hüzzâm Peşrev Peşrev
Sabâ Peşrev Peşrev