Gazi Giray Hân Besteleri (19 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Acem Aşîrân Peşrev Peşrev
Beyâtî-Arabân Peşrev Peşrev
Evc-Hûzî Peşrev Peşrev
Evc-Hûzî Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Gerdâniye Peşrev Peşrev
Geşt-i Güzar-ı Bahar Peşrev Peşrev
Geşt-i Güzar-ı Bahar Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Hicâz Peşrev Peşrev
Hicâz Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Hüzzâm Peşrev Peşrev
Isfahân Ruy-i Neva Peşrev Peşrev
Isfahân Ruy-i Neva Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Mâhûr Peşrev Peşrev
Mâhûr Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Nihâvend Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Rekb-i Zâvil Peşrev Peşrev
Rekb-i Zâvil Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Zirefkend Peşrev Peşrev
Zirefkend Saz Semâîsi Saz Semâîsi