Garbis Efendi(Kânûnî) Besteleri (2 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Bestenigâr Aşiyân-ı sîneden pervâz edip mürg-i heves Meçhul Şarkı Curcuna
Muhayyer Ateş-i aşkınla gayri âfetim Ali Salâhî Bey (Ûdî) Şarkı Aksak