Funda Süyür Besteleri (2 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Bûselik Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Kürdîlî Hicazkâr Saz Semâîsi Saz Semâîsi