Abdülaziz Han(Sultan) Besteleri (3 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Muhayyer Bî-huzûrum nâle-i mürg-i dil-i dîvâneden Ahmet Feyzî Bey (Muâllim) Şarkı Devr-i Hindî
Evc-Ârâ Ettiğinden utanmazsın Meçhul Şarkı Aksak
Şevk-Efzâ Ey nev-bahâr-ı hüsn ü ân Meçhul Şarkı Ağır Düyek