Fehmi Tokay Besteleri (79 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Nişâbûrek Açıldı bahçede güller Meçhul Şarkı Düyek
Mâhûr Ah ü zâr-ı aşka uymuş kâm-yâb olmuş gönül Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Bûselik Aman cânâ beni şâd et Meçhul Şarkı Curcuna
Isfahân Âşık oldur kim kılar cânın fedâ cânânına Fuzûlî Şarkı Ağır Aksak
Rast Aşka düşmek iptilâdır firkati hem çok belâ Sâdık Açar Şarkı Devr-i Hindî
Bûselik Aşkınla yanan kalbimi bilmez gibi durma Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Hicâz Aşkı seninle tattı hicranla yandı gönül Melâhat Akan Şarkı Düyek
Muhayyer Bûselik Bahçede güller açtı her yana koku saçtı Meçhul Şarkı Aksak
Bûselik Benden ayrı düştün artık bir teselli bulamazsın Nezahat Kuntar Şarkı Devr-i Hindî
Arabân Beni beklettin efendim yine mu'tad olarak Meçhul Şarkı Curcuna
Beyâtî Benzemez kimse sana tavrına hayrân olayım Rüştü Şardağ Şarkı Aksak
Rast Bir bakışla bağladın zülfüne şeydâ dili Meçhul Şarkı Aksak
Beyâtî Bir böyle güzel âşıka bilmem neler eyler Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Neva Bir gonca-gül'ün uğruna bülbül heder oldu Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Dilkeş-Hâverân Bir gülün meftûnu oldum ben de bir bülbül gibi Meçhul Şarkı Düyek
Dügâh Bir gün dökülür belki bu sînendeki güller Meçhul Şarkı Curcuna
Ferah-Fezâ Bir gün sana sunsam şu kırık telli sazımla Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Bûselik Bir lâhza bile benden uzak kalma yakın gel Meçhul Şarkı Curcuna
Uşşak Bir tek bakışın sihrine yandın deli gönlüm Meçhul Şarkı Curcuna
Beyâtî Bülbül gülün aşkıyla perişandı seherde Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Sûz-i Dil Cevr olur imkân-ı vuslat vermeyen îmâların Halil İbrahim Akçam Şarkı Devr-i Hindî
Neva Çaldığın nâyın nevâsı perdesi tizi pesi Yusuf Efendi (Şeyh) Şarkı Müsemmen
Kürdîlî Hicazkâr Çeşmânı süzüp sen bana baktın da ne buldun Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Uşşak Çılgınca kucaklaşmadan artık hazer eyle Meçhul Şarkı Aksak
Tâhir Dâm-ı aşka düştü dîvâne gönlüm Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Beyâtî Dinle cânâ sesimde aşk dile gelip çağlıyor Melâhat Akan Şarkı Düyek
Tâhir-Bûselik Düştü gönlüm bir kere ol âfet-i dildâre Yılmaz Aras Şarkı Aksak
Nühüft Ehl-i temkînem beni benzetme ey gül bülbüle Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Sabâ Ey bâd-ı sabâ bağrıma es def-i gam eyle Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Bestenigâr Geçiyor ömr-i hazîn sâdece cânâdiyerek Meçhul Şarkı Aksak
Bûselik Geçti bahar hazan erdi bu yerde Melâhat Akan Şarkı Düyek
Uşşak Gelmedin bir kerreden mâ'da neden Meçhul Şarkı Müsemmen
Ferahnâk Gitti başımdan hümânın sâyesi Reşat Özpirinçci Şarkı Müsemmen
Rast Gönlümün ezhâr içinde gül gibi dildârı var Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Beyâtî Gönlümün ilhâmını gözlerinde buldumdu Melâhat Akan Şarkı Düyek
Tâhir Gönül vermişken el çektim güzelden Meçhul Şarkı Düyek
Uşşak Gördümse seni rûhuma gir oy demedim ya Meçhul Şarkı Curcuna
Tâhir-Bûselik Gülle hem bezm-i visâliz gerçi hâr olsak da biz Adnan Üryâni Şarkı Devr-i Hindî
Bûselik Gül yüzüne hasretim cânımın cânânısın sen Meçhul Şarkı Curcuna
Sabâ Gün doğdu gönül beklemede cilve-i yâri Nâci Sıral Şarkı Aksak
Nihâvend Gün olur ki sonbaharın hüznü lâl eyler beni Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Neva Hâksâr ettin beni çok firkatinle nâzenin Sâdık Açar Şarkı Devr-i Hindî
Mâhûr Hasta-i hicrânınım ey nâzenin Meçhul Şarkı Curcuna
Mâhûr İçelim mey gibi gel bûseleri minnetsiz Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Dügâh İltifat etti gönül bezmine cânân bu gece Vecdi Bingöl Şarkı Aksak
Karcığar İnleyen âh eyleyen bî-çâre bir ney'dir gönül Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Segâh Kaç kerre dolaştıktı kuş uçmaz gecelerde Halit Bekir Sabarkan Şarkı Aksak
Uşşak Kaçsan ayıplamam... Meçhul Şarkı .
Şehnâz Kalbinde yerim yoksa da çehremde izin var Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Nişâbûrek Kendim yanarım derdime gayre zararım yok Mehmet Said Paşa Şarkı Aksak