Abdülaziz Efendi (Hekimbaşı) Besteleri (3 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Beyâtî Arâm edemem yâre nigâh eylemedikçe Abdülazîz Efendi (Hekimbaşı) Ağır Semai Ağır Sengin Semâî
Hüzzâm Âşıka tân etmek olmaz müptelâdır n'eylesin Nef'î Beste Çenber
Beyâtî Söyle güzel rûh-i musavver misin Abdülazîz Efendi (Hekimbaşı) Yürük Semai Yürük Semâî