Faruk Şahin Besteleri (162 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Mâhûr Davullar vurulur halay kurulur (DÜĞÜN EVİNDE) Yâsemin Balkan Fantezi Sofyan
Şevk-Efzâ Aşk için sevdâ için Mehmet Sait Şimdi Şarkı Aksak
Acem-Kürdî Bahar senden almış bütün rengini Nûrettin Baykal Şarkı Düyek
Hicâzkâr Sevdalar besledim gönülden sana Emine Kazıkoğlu Şarkı Düyek
Nihâvend Gölgeler uzayıp akşam olunca Fâruk Şâhin Fantezi Düyek
Muhayyer Kürdî Baharlar geçip de gelmeden yaza Emine Kazıkoğlu Şarkı Düyek
Muhayyer Kürdî Gönlüne kıvılcım düşmeye görsün Fatma Onur Fantezi Düyek
Hicâz Hatıralar bırakmıyor peşimi hayâline git diyorum gitmiyor Berran Yalçın Şarkı Düyek
Beyâtî Yeni bir nağmeye dîl düştü bayâtî diyerek Mehmet Tûran Yarar Kâr-ı Natık Değişmeli
Hicâz Aramızda bitmeyecek bir sevgi var biliyorum İrfan Türkoğuz Şarkı Aksak
Hicâzkâr Gittiğin yollardan dönmesen bile Nuran Severcan Şarkı Düyek
Hüzzâm Neden gözlerine yaş doldu deme Ahmet Selçuk İlkan Şarkı Sofyan
Nihâvend Sensizliğim bak çığ gibi içimde Emine Kazıkoğlu Fantezi Sofyan
Nihâvend Yağmura susamış topraklar gibi Emine Kazıkoğlu Fantezi Aksak
Şehnâz Sana canım siper olsun a benim gül-dehenim Reşat Özpirinçci Şarkı Aksak
Bûselik Saçına güllerden taçlar ördüğüm Fâruk Şâhin Şarkı Sofyan
Sultânî-Yegâh Hüzün kapıyı çalınca gözden boşanır yaşlar Zehra Pınarses Şarkı Düyek
Hicâz Bir yüce dağ düşün işte öylesin Halil Soyuer Fantezi Sofyan
Hicâzkâr Sebebini sorma sana gelirken elimde güllerle her akşam üstü Fâruk Şâhin Şarkı Düyek
Nihâvend Bu gönül tahtını kırdınsa da kurdun sayarım Mehmet Tûran Yarar Şarkı Aksak
Nihâvend Hep meltemlerle gel baharlar getir Zehra Pınarses Fantezi Düyek
Nikrîz Çamurlu yollarda hep cefayı çeken kağnı Şükrü Yetimoğlu Şarkı Sofyan
Sabâ Bende gamdan giryeden mâ'dâ mahâret görmedim Mehmet Tûran Yarar Şarkı Müsemmen
Hicâz El çektim artık her hâtıradan Mehmet Tûran Yarar Şarkı Türk Aksağı
Hicâzkâr Yâd elde yâr umarım her cevre göz yumarım Mehmet Tûran Yarar Şarkı Tek Vuruş
Mâhûr Bir sıcak bakışla bir göz süzüşle bir anda tutuşur sevda ateşi Şeydâ Temuçin Fantezi Aksak
Rast Tez gel desem arz ettiği ammâ ya da hay hay Mehmet Tûran Yarar Şarkı Semâî
Hicâz Kaldın garip ey andelîp feryâd edip ölsen yazık Azmi Aytaç Şarkı Raks Aksağı
Nihâvend Kar altında yediveren kardelen sevdalı kalbimin sesini dinle Nedim Uçar Fantezi Bileşik Sofyan
Bûselik Dinmiş denizin şarkısı rüzgâr uyumakta Fâruk Nâfiz Çamlıbel Şarkı Yürük Semâî-Semâî
Şevk-Efzâ Bilir sâkî benim derdim nedendir Mehmet Tûran Yarar Şarkı Curcuna
Acem-Kürdî Şimdi bahar gönlümde çünkü o yâr gönlümde Mehmet Tûran Yarar Şarkı Devr-i Tek
Hicâz Güller sararır yaz günü gittin diye erken Fâruk Şâhin Şarkı Türk Aksağı
Nihâvend Geceler getirir düşünceleri Yekta Güngör Özden Şarkı Düyek
Segâh Seni sevmek bir ibadet güzelim âr edemem Mehmet Tûran Yarar Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Allara bürünüp çıkma yollara gün utanır senin güzelliğinden Fâruk Şâhin Şarkı Semâî
Mâhûr Ufkum açılır şimdi o hülyâ gibi tülden Mustafa Arif Arık Şarkı Yürük Semâî
Ferahnâk Yandı ten cânân elinden câna hâcet kalmadı Mehmet Tûran Yarar Beste Devr-i Kebîr
Ferahnâk Feryâd ederim yâr-ı melek-hû ele geçmez Mehmet Tûran Yarar Beste Hafif
Ferahnâk Bilinsin hâl-i sevdâdan durup ah ettiğim her gün Mehmet Tûran Yarar Ağır Semai Aksak Semâî
Ferahnâk Göz gördü kızıl kaşları hançer kana düştü Mehmet Tûran Yarar Yürük Semai Yürük Semâî
Şevk-Efzâ Pîr-i sevdâ böyle yazmış ta müebbet aşkımı Mehmet Tûran Yarar Beste Devr-i Kebîr
Mâhûr Bir ışık çağlayan ikinci güneşimiz Atatürk'ün evrende yankılanan sesiyiz Yekta Güngör Özden Marş Sofyan
Şevk-Efzâ Yâd elde yâr umarım her cevre göz yumarım Mehmet Tûran Yarar Şarkı Tek Vuruş
Hicâz İnce bir gül dalısın sende açar her dileğim Mehmet Tûran Yarar Şarkı Aksak
Bûselik Kuşların bulut bulut döndükleri bir akşam mahzun bakışlarını ıssız yollara çevir Yekta Güngör Özden Şarkı Düyek
Hicâz Ben vefasız birinin hasretini çekerim Uğur Gür Şarkı Düyek
Nihâvend Gurbette senden hasret kalan var Ünye'm dilinden sevdâlın anlar Azmi Aytaç Şarkı Raks Aksağı
Kürdîlî Hicazkâr Akşam yine sensiz dolaşıp kahrediyorken Fâruk Şâhin Şarkı Türk Aksağı
Rast Yine dalgın bakışın rûhu sarıp nûr ediyor Mehmet Tûran Yarar Şarkı Aksak