Fahri Kopuz Besteleri (49 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Nihâvend Akşam oldu her tarafı kara mâtem bürüdü (BİR HASBIHAL) Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Rast Âşıkım dağlara kurulu tahtım (SON DİLEK) Ömer Bedrettin Uşaklı Şarkı Düyek
Hicâz Bahar olsa çemenzâr olsa âlem handedâr olsa Süleyman Nazif Şarkı Curcuna
Hicâz Bir gececik sevdiğim hâlime gel bak da gör Seyfettin Hepşen Şarkı Curcuna
Sultânî-Yegâh Bir kâsedir alev dolu gönlüm yana yana Râbia Hatun (İ.H.D.) Şarkı Sofyan
Şedd-i Arabân Çektim de senin aşkını yıllarca derinden Necdet Rüştü Efe Fantezi Sofyan-Yürük Sem.
Uşşak Çeşm-i nâzın süzülüp neş'eden olsa handân Fuat Edip Baksı Şarkı Ağır Aksak
Hüseynî Çoban yıldızı gibi Ömer Bedrettin Uşaklı Şarkı Aksak
Nihâvend Çok zamandır sevdiğim mehcûr-i hüsnün olalı Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Evc Dıştan viran bağlıyım Hasan Alî Yücel Türkü Sofyan
Hicâz Eğilmez başın gibi gökler bulutlu efem Ömer Bedrettin Uşaklı Şarkı Aksak
Sûz-Nâk Elem geçer dedik ammâ hakîkat öyle değil Muhiddin Bey Şarkı Düyek
Acem Aşîrân Fettan gülüşün her kanayan kalbe devâdır Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Nihâvend Gece Leylâ'yı ayın ondördü...(NAZAR) Yahyâ Kemâl Beyatlı Fantezi Sofyan
Sultânî-Yegâh Gel şu tayyâre ile hâk-i kederden kaçalım Meçhul Şarkı Düyek
Kürdîlî Hicazkâr Gönlüm yine mahzûn seni andım da derinden Yahyâ Kemâl Beyatlı Şarkı Sengin Semâî
Hicâz Gözlerinin karşısında ben birşeyler olurdum İhsan Bey(Zühtü Paşa Damadı) Şarkı Curcuna
Kürdîlî Hicazkâr Gül gibi sînede çift goncelerin saklı iken Bedri Ziyâ Aktuna Şarkı Ağır Aksak
Sûz-Nâk Günler oluyor görmeyeli rûyini mâhım Saffet Kurt Şarkı Aksak
Nihâvend Hülyâ gibi sessiz süzülüp kalbime aktın Zekâi Bey Şarkı Curcuna
Acem Aşîrân İncecik kıvrak belinden bir gün olsun sıkmadım Necdet Rüştü Efe Şarkı Semâî
Hicâz Kalbimde yanarken sevgin hasretin Şâdan Ruma Şarkı Düyek-Curcuna
Uşşak Kalmadı kudret efendim bende artık gayrete Kemâl Emin Bara Şarkı Düyek
Nikrîz Karanfil tüfek elde Meçhul Şarkı Nim Sofyan
Hicâz Karşıdan gel göreyim Meçhul Şarkı Düyek
Şedd-i Arabân Kordonboyu'nun yosması diller çalan uğru Semih Bey Şarkı Aksak(Yürük)
Sultânî-Yegâh Mâvi gözlü sarışın bir gül-i rânâ tanırım Nedim Servet Tör Şarkı Aksak
Hüzzâm Mehcûr bırakıp sen beni yâd ellere gitme İhsan Bey(Zühtü Paşa Damadı) Şarkı Türk Aksağı
Segâh Nâz ile meclûb kıldın kendine dünyâyı sen Ömer Ferit Kam Şarkı Devr-i Hindî
Rast Neden bir çift gözün derdiyle çeşmim giryebâr oldu Bedri Ziyâ Aktuna Şarkı Semâî
Kürdîlî Hicazkâr O fettan dilinin sırrına kandım Meçhul Şarkı Curcuna
Hicâz Olsamdı ben semâ olsandı sen hevâ Râbia Hatun (İ.H.D.) Şarkı Düyek
Hicâzkâr Rûhunda senin rûhuma bir tek güzel eş var H.F.Süerdem Şarkı Sengin Semâî
Kürdîlî Hicazkâr Rûyine saçlar dökülmüş bir demetsin gül gibi Meçhul Şarkı Aksak
Nihâvend Rüzgâr uyumuş ay dalıyor her taraf ıssız Cenap Muhittin Kozanoğlu Şarkı Sofyan
Nihâvend Saçların hayâtımın neş'esiyle örgülü Şâdan Ruma Şarkı Curcuna
Muhayyer Sâkî bu gece bezmimizin sâzı mükemmel Kemâl Emin Bara Şarkı Curcuna
Hüzzâm Sen ki bana bütün neş'e bütün hayattın (HİCRANA DÖNERKEN) Hâlit Fahri Ozansoy Şarkı Semâî
Hicâzkâr Sizi de yaktı mı hicran ateşi (TURNALAR) Ahmet Nâzım Şarkı Sofyan
Hüzzâm Sunar bir câm-ı memlû bin tehî peymâneden sonra Sâbit Şarkı Curcuna
Hüzzâm Şâd olurdum belki bu baht-ı siyâhım olmasa Fehime Nükhet Şarkı Ağır Aksak
Nihâvend Tarasam destelesem neş'eli sünbüllerini İhsan Bey(Zühtü Paşa Damadı) Şarkı Aksak
Sûz-i Dil Tıfl-ı nâ-kâmın acınmaz nâle vü feryâdına Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Sultânî-Yegâh Uyandı bülbülüm dumanlı dağda Hüseyin Suat Yalçın Şarkı Semâî
Nihâvend Yâsemen'e gül'e teşbih ederim sîm-tenini Musâhipzâde Celâl Şarkı Semâî
Segâh Zavallı gönlümün yine acıklı bir melâli var Meçhul Şarkı Düyek
Ferahnâk Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Isfahân Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Nişâbûrek Peşrev Peşrev