Abdi Efendi (Ûdî) Besteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Hüzzâm Soldum artık âteş-i aşkınla bir bak hâlime Meçhul Şarkı Devr-i Hindî