Ethem Ulvî Efendi Besteleri (4 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Uşşak Akşam olsun şu perdeler insin Meçhul Şarkı Curcuna
Tâhir-Bûselik Güller açmış bülbül olmuş bî-karar Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Beyâtî-Arabân Mâlik-i hüsn-i bahâsın Enderûnî Vâsıf Şarkı Ağır Aksak
Şedd-i Arabân Sende varken böyle tatlı hüsn ü ân Meçhul Şarkı Sengin Semâî