Ethem Efendi(Kânûnî) Besteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Beyâtî Artırır her rûz u şeb feryâdımı Meçhul Şarkı Devr-i Hindî