Abdi Efendi (Tulum) Besteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Sabâ Meyl eylese ağyâre anı sanma vefâdır Veysî (Kadı Üveys Efendi) Beste Remel