Ethem Dede Besteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Bûselik-Aşiran Memnûnun idim rağbetim olsaydı benim de Meçhul Ağır Semai Ağır Aksak Semâî