Erol Başara Besteleri (24 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Beyâtî Efendim gîsû-yi siyehkârında Âşık Ömer Şarkı Aksak
Nihâvend Bakışlarımla düğüm düğüm Feyzi Halıcı Şarkı Yürük Semâî
Nihâvend Salınıp seyran yerine çıkan dilber kiminsin sen Karacaoğlan Şarkı Aksak
Nikrîz Bahar oldu düştük dile sende efgân eyle bülbül Âşık Ömer Şarkı Düyek
Nihâvend Sûzânın olsam giryan edersin Keçecizâde İzzet Mola Şarkı Sengin Semâî
Segâh Varımı yağma eyledi Leylâ meskenim sahrâ aşkın elinden Ahmet Güneren(Rindi) Şarkı Raks Aksağı
Karcığar DedimDilber yanakların kızarmış Âşık Ömer Şarkı Nim Sofyan
Segâh Şol dem görem dîdârını dîvâneyem Şems-i Hudâ (Akbıyık) İlâhi Nim Sofyan
Sûz-Nâk Terk-i cihân eylemeyen n'eyledi... Şemseddîn Sivâsî İlâhi Yürük Semâî
Muhayyer Kürdî Şen gözleri önce kalbimi aydınlattı Ahmet Güneren(Rindi) Şarkı Sofyan
Neva Efendim gül bahar oldu nevalar vaktidir şimdi Meçhul Şarkı Aksak
Nev-Eser Bülbül oldum gül yanımda hâre minnet etmezem Âşık Ömer Şarkı Müsemmen
Acem Aşîrân Ehl-i melâmet oldum nihayet Ahmet Güneren(Rindi) İlâhi Türk Aksağı
Muhayyer Kürdî Kız aşka mı düştün gel doğru söyle Cevdet Aslangül Şarkı Aksak
Uşşak Dilber sana ben gözleri mestan demedim mi Gevherî Şarkı Muaşşer
Reyyâ Süzme çeşmin gelmesin müjgân müjgân üstüne Râsih Bey Şarkı Sofyan-Semâî
Sultânî-Yegâh Edelim cevlan kılalım seyrân Yûnûs Emre İlâhi Sofyan
Aşk-Efzâ Anla biraz beni duy biraz beni içimde en güzel duygular saklı Bülent Bâkiler Şarkı Aksak
Acem Aşîrân Titrek sâhillere güneş doğunca gözlerim görünmez dağlar selâmlar Ömer Bedrettin Uşaklı Şarkı Aksak
Reyyâ Seni andıkça üzülsem de yine vurgunum ben o siyah gözlerine Ömer Bedrettin Uşaklı Ağır Semai Sengin Semâî
Rast Akşamlar sesini çağırır bana beklerim gelmezsin gelemez misin Mustafa Birinci Şarkı Sofyan
Nikrîz Bülbül ne yatarsın yaz bahar oldu Gevherî Şarkı Sofyan
Hicâzkâr Şu karşıdan gelen dilber gelir amma neden sonra Âşık Ömer (17.yy) Şarkı Sofyan
Hüzzâm Medhal Medhal