Enise Can Besteleri (2 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Şedd-i Arabân Beni ister ağlat ister sevindir Meçhul Şarkı Semâî
Rast Medhal Medhal