Emin Ongan Besteleri (50 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Hüzzâm Anılsın yâr ile bir yerde mey-nûş ettiğim demler Cevdet Paşa Şarkı Aksak Semâî
Hüseynî Arz etmediğim yâre meğer yâre mi kaldı Meçhul Şarkı Aksak
Mâhûr Aşkınla harab gönlümü gel gör neye döndüm Meçhul Şarkı Curcuna
Acem Aşîrân Ateş-i aşkınla câna dil kebâb olmaktadır Rızâ Savaşkan Şarkı Curcuna
Uşşak Azâd-ı gam olmak dil-i müştâka yakışmaz Meçhul Şarkı Aksak
Segâh Baharı okşuyor ellerim meltemlerde burcu burcu Hilmi Soykut Şarkı Semâî
Nihâvend Bahar meltemidir başımda esen Kâmuran Özbir Şarkı Düyek-Semâî
Tâhir-Bûselik Bilmem ne zaman derdime dermân olacak yâr Meçhul Şarkı Curcuna
Kürdîlî Hicazkâr Bir aldanıştan ibâret bütün hayât-ı beşer Nigâr Osman Hanım Şarkı Düyek
Muhayyer Kürdî Bin gülle bahâr etmedesin hayli zamandır Hilmi Soykut Şarkı Türk Aksağı
Beyâtî Birlikte geçen günleri mümkün mü unutmak Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Nihâvend Bugün yine gönlümün bahçesinde gezindin Emriye Gürdal Şarkı Düyek
Kürdîlî Hicazkâr Bunca cevrinle gönül ülkesi vîrâne olur Muzaffer Akalın Şarkı Aksak
Muhayyer Kürdî Bülbül gibi her şâm ü seher nâlelerim var Meçhul Şarkı Aksak
Sabâ Can verme gam-ı aşka sen aşk âfet-i candır Fuzûlî Şarkı Aksak
Evc Çevrilir başıma cihan dar olur Meçhul Şarkı Aksak
Acem-Kürdî Deli gönlüm bilmem ki neden hiç uslanmıyor Sıtkı Sazbilen Şarkı Curcuna
Beyâtî-Arabân Dildârına gamzenle ne taşlar atışın var Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Sûz-Nâk Feryâd ederim hâlime imdâd edecek yok Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Nihâvend Gamdan âzâd olmuyor gönlüm benim Mustafa Nâfiz Irmak Şarkı Düyek
Rast Gittin bırakıp sevgimi soldurmadı yıllar Meçhul Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Gittin bıraktın beni gurbet ellerde Nursen Bayrak Şarkı Düyek
Hicâzkâr Gonca açmaz gül olmaz baharı yok gönlümün Osman Nihat Akın Şarkı Müsemmen
Uşşak Gönlümün bir hâli var ki gam değil kasvet değil Ahmet Râsim Bey Şarkı Müsemmen
Nihâvend Gül kokan sünbül kokan şeb-tâbı sensiz n'eyleyim Rızâ Savaşkan Şarkı Devr-i Hindî
Sûz-Nâk Hasretle yanan kalbime yetmez gibi derdim Hilmi Soykut Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Hicr-i cânân kan getirdi dîde-i giryânıma Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Sûz-Nâk Hicrân olsa da yoldaş her seferinde Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Sûz-i Dil Kiminle hasb-ı hâl eyler nigahın bilmek isterdim Hüseyin Suat Yalçın Şarkı Aksak
Hicâz Leblerinde kıvrılan bir goncanın al rengi var Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Kürdîlî Hicazkâr Nâzında senin özlediğim eski cefâ yok Fuat Edip Baksı Şarkı Sofyan
Kürdîlî Hicazkâr Nedendir sevdiğim ömrüm gönül şâd olmadan geçsin Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Karcığar Neyse Mecnûn'una Leylâ bana bil sendeosun Meçhul Şarkı Aksak
Sûz-Nâk Nihâl-i gülşen-i hüsn-i ezelsin Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Nikrîz O güzel saçlarına hercâî tak demedim Hilmi Soykut Şarkı Curcuna
Bûselik Ömrümün güzel çağı içimdeki bin heves Mecdinevin Tanrıkorur Şarkı Aksak
Nihâvend Pâre pâre eyledi gamzen derûn-i kalbimi Sâfî (Üsküdar'lı) Şarkı Müsemmen
Sultânî-Yegâh Peymâneme mehtâb süzülüp dolduğu akşam Meçhul Şarkı Curcuna
Nihâvend Sen benim gönlümde açan son gül'dün Meçhul Şarkı Düyek
Muhayyer Kürdî Sen gül dalında gonca ben dağ yolunda yonca Orhan Seyfi Orhon Şarkı Curcuna
Acem-Kürdî Sevdâmı o hülyâlı gözün rengi yarattı Nâhit Hilmi Özeren Şarkı Aksak
Bûselik Sürünen ardından dağmenin sanma benim gönlümdür Meçhul Şarkı Curcuna
Canfezâ Terk-i cân et gönül düşme cânân eline Meçhul Şarkı Müsemmen
Nişâbûrek Titrer yüreğim ismini ansam kederinden Betül Ersel Şarkı Curcuna
Uşşak Yalnızım yalnız artık sensiz şu gurbet elde Meçhul Şarkı Düyek
Rast Zülfünün zincirine bend eyledi şâhım beni Fatih Sultan Mehmet Şarkı Müsemmen
Nihâvend Hiç sorma sakın sen bana kalbimdeki kimdi Meçhul Şarkı Aksak
Yegah Yine dil nâtini söyler Muhammed Niyâzî-i Mısrî İlâhi Düyek
Sûz-i Dil Mehcûr olalı ol gül-i nâdîde edâdan Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Hicâz Ömrüm güle bülbül gibi efgan ile geçti Meçhul Şarkı Curcuna