Ekrem Güyer Besteleri (30 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Hicâz Ahû gibi bakar bakar kaçarsın Meçhul Şarkı Düyek
Rast Âşıka tân etmek olmaz müptelâdır n'eylesin Nef'î Şarkı Müsemmen
Kürdîlî Hicazkâr Aşkımın ümmîdi yok şâd et beni güldür biraz Meçhul Şarkı Müsemmen
Hicâzkâr Aşkın alevden bir gömlek ki tendedir Meçhul Şarkı Düyek
Nihâvend Ayrılmak ne kadar zor unutulmak çok acı Meçhul Şarkı Curcuna
Kürdîlî Hicazkâr Bakıp kır saçlarıma âh ettim yana yana Meçhul Şarkı Curcuna
Nihâvend Bakışın bir su gibi gözlerinde aşk dolu Meçhul Şarkı Düyek
Hüzzâm Başını göğsüme koy gönlümdeki derdi dinle Meçhul Şarkı Curcuna
Nihâvend Bin mehtâp birleşmiş gibidir izinde Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Hüzzâm Bir iç sızısı duymasam her hâtırasında Meçhul Şarkı Aksak
Acem-Kürdî Cânân bilirim sen beni nâlân edeceksin Meçhul Şarkı Curcuna
Mâhûr Gidiyorsun güzelim git yine kalbimde yerin Meçhul Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Gururun oldu sebep bitmeyen bu hicrâna Meçhul Şarkı Düyek
Hicâz Hançer-i aşkınla ey yâr gönlüm üzre vurma hiç Halil Soyuer Şarkı Curcuna
Hüzzâm Hasretin çok eskidir bir an değil bir gün değil Besim Bey Şarkı Müsemmen
Nihâvend Hazâna döndü rûhum acılarımla doldu Meçhul Şarkı Curcuna
Hüzzâm Her güzel dediğim şey solmuş bir gül gibi bak Meçhul Şarkı Curcuna
Kürdîlî Hicazkâr Kaç yıl o kadın gönlüme sevdâ diye akmış Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Hüzzâm Karardı söndü hep hayâl oldu neş'eler zevkler Rifat Ayaydın Şarkı .
Kürdîlî Hicazkâr Kumrallara kurban yaratılmış deli gönlüm Meçhul Şarkı Curcuna
Sûz-Nâk Mahrûm-i emel kalmış iken sözlerinizden Hâşim Nezîhi Okay Şarkı Curcuna
Hüzzâm Mahzûn duruşun âşıka bin ömre bedeldir Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Segâh Ol gözleri âhu ile sohbet ne güzel şey Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Hicâz Öksüz kalbim hicrinle yandı yine bu gece Meçhul Şarkı Aksak
Uşşak Sâkıyâ mey sun ki bir gün lâlezâr elden gider Sultan II.Mehmet (Avnî) Şarkı Müsemmen
Hüzzâm Sensiz âlem bahtiyâr etmez beni Meçhul Şarkı Müsemmen
Nihâvend Unutturamaz seni hiç bir şey unutulsam da ben Meçhul Şarkı Düyek
Uşşak Vaz geçtim o sevdâdan o da bir dem idi geçti Meçhul Şarkı Aksak
Şedd-i Arabân Yenilik yok yeni yıl geldi de bahtımda benim Meçhul Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Yollarda kalan gözlere yaşlar doluyor gel Süleyman Güyer Şarkı Sengin Semâî