Edip Nâzım Bey Besteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Tarz-ı Nevin Nev-nihâlim rûz u şeb özler seni cânım benim Meçhul Şarkı Devr-i Hindî