Durbinoğlu Besteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Arazbâr Mutrib yine bir nağme serağaz ederek gel Meçhul Şarkı Ağır Aksak Semâî