Dr.Yaşar Bedük Besteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Kürdîlî Hicazkâr Saz Semâîsi Saz Semâîsi