Doğan Ergin Besteleri (28 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Hicâzkâr Ayşe'm tarladan gelir Doğan Ergin Şarkı Sofyan
Ferahnâk-Aşiran Dilde feryâd iştiyâk derd ü âh ü zâr eksilmiyor Fethi Karamahmudoğlu Beste Lenk Fahte
Hicâz Gündüzlerimin bir geceden kalmadı farkı Doğan Ergin Şarkı Curcuna
Rast Gün olur âşıka Mecnun gibi Leylâ görünür Doğan Ergin Şarkı Aksak
Ferahnâk-Aşiran Ne bulduk hazla dil-şâd eyleyen bir yer cihan içre Fethi Karamahmudoğlu Ağır Semai Aksak Semâî
Şevk-Efzâ Vâdîye seher vakti çöken sis dağılır Nâil Memik Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Yolu sahradaki mecnûnlara kâm istiyorum Doğan Ergin Şarkı Aksak
Ferahnâk-Aşiran Sînende gezen dîde-i mestânımı hoş gör Fethi Karamahmudoğlu Yürük Semai Yürük Semâî
Hicâz Aşkınla yandır sultânım Allah Zekâî Efendi (Şeyh-Sünbülî) İlâhi Düyek
Hicâz Bakıp cemâl-i yâre çağırıram dost dost Niyâzî-i Mısrî İlâhi Nim Evsat
Hüseynî Benem ol aşk bahrisi denizler hayran bana Yûnûs Emre İlâhi Nim Sofyan
Ferah-Fezâ Firkatin nâriyle yandım yâ Habîbullah meded Kenan Rifâi İlâhi Müsemmen
Hicâz Her kelâmın âlâsı Lâ İlâhe İllâllah Câhide Sultan İlâhi Sofyan
Hüseynî Bûselik N'eyleyeyim dünyâyı bana Allâh'ım gerek Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Sofyan
Nihâvend Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah Yûnûs Emre İlâhi Sofyan
Beyâtî-Arabân Ey risâlet tahtının şâhı cihan peygamberi Meçhul İlâhi Devr-i Hindî
Mâhûr Yâ Resûlallah yâ Habîballah Meçhul Salâvat Sofyan
Nihâvend Yâ Resûlallah yâ Habîballah Meçhul Salâvat Sofyan
Nihâvend Yâ Resûl selam aleyke Meçhul Salât-ü Selâm Sofyan
Beyâtî-Arabân Be-hey bülbül nedir feryâd vâr eyle Hak'dan istimdâd Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Bektâşi Raksı Evf.
Sûz-i Dil Derûnum ateş-i aşkınla yandır yâ Resûlallah Sezâî İlâhi Raks Aksağı
Hicâz Gönül hûn oldu şevkînden boyandım yâ Resûlallah Abdülkadir Keçeoğlu(Yaman Dede) İlâhi Fahte
Ferahnâk-Aşiran Garib âvâre bîçâre aradım derdime çâre Kenan Rifâî Hz. İlâhi Sofyan
Ferahnâk-Aşiran İlham ile dün gece seyrettim Muhammed'i Yûnûs Emre İlâhi Nim Evsat
Hicâz Mevlâm aşkın meydanına yanmağa geldik Ümmî Sinan İlâhi Sofyan
Hicâzkâr Allah demek Allah ne büyük lûtf-ı Hüda'dır uşşâka giden Kenan Rifâi İlâhi Çenber
Hüseynî Yürük değirmenler gibi dönerler Yûnûs Emre İlâhi Yürük Semâî
Nihâvend Şeyhimin illeri uzaktır yolları Yûnûs Emre İlâhi Sofyan