Dede Salih Besteleri (2 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Pençgah Peşrev Peşrev
Revnâknümâ Saz Semâîsi Saz Semâîsi