Cüneyt Kosal Besteleri (34 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Ferahnâk-Aşiran Öyle Mecnûnem ki ma'şukam benim Leylâ değil Enis Behiç Koryürek Şarkı Ağır Aksak
Sûz-Nâk Ali almış sancağını eline Yûnûs Emre İlâhi Sofyan
Hüseynî Bir dertliyim derdim vardır Seyfullah Nizamoğlu(Sey) İlâhi Sofyan
Neva Ben dost ile dost olmuşam Yûnûs Emre İlâhi Sofyan
Muhayyer Biz âşık-ı şeydâyız müştâk-ı cemâliz biz Müştak Baba İlâhi Sofyan
Acem Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi Ömer Rûşenî Dede Tevşih Düyek
Neva Hakk'a temkîn ü rızâda hamd eden mesrûr olur Azmi Dede İlâhi Devr-i Hindî
Beste-Isfahân Hadden aştı iştiyâkın yâ Resûl göster cemâlin Abdülmecid Şeyhî(Sivas'lı) İlâhi Devr-i Revân
Nikrîz İnâyet sensin yâ Resûlallah meded senden Sefer Dal (Muhibbî) İlâhi Düyek
Acem-Kürdî Mevlâ'm gözüm yaşı akar sel olur Seyfullah Nizamoğlu(Sey) İlâhi Sofyan
Evc Ey âşık-ı sâdıklar gel Hû diyelim yâ Hû Seyfullah Nizamoğlu(Sey) İlâhi Sofyan
Sabâ Hakk'ın cemâlin gözleyen Hû demesin ya ne desin Abdullah Efendi(Hilmî) İlâhi Düyek
Hicâz N'eyleyeyim dünyâyı bana Allah'ım gerek Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Sofyan
Nühüft Sensin Hakk'ın Habîbi Muhammed'sin efendim Sefer Dal (Muhibbî) İlâhi Sofyan
Rast Solmadan bağın geçmeden çağın İsmâil Hakkı(Bursavî) İlâhi Sofyan
Beyâtî Aşk-ı Habîbin bizleri yaksın Sefer Dal (Muhibbî) İlâhi Sofyan
Mâye Aşkın meyine kanmış mestaneleriz hakka Abdülehad Nûri (Şeyh) İlâhi Sofyan
Hüseynî Bak vech-i yâre gelmiş kemâle Ali Ulvi Kurucu Nefes Sofyan
Bestenigâr Hak çalabım Hak çalabım sencileyin yok çalabım Yûnûs Emre İlâhi Nim Evsat
Ferahnâk Lâleler güller fulya sünbüller Muzaffer Ozak (Aşkî) İlâhi Sofyan
Şedd-i Arabân Benim şeyhim seni Hakk'a yetirir Eşrefoğlu Rumi İlâhi Düyek
Nevâ Bûselik Evvel tevhîdi zikret sonra cürmünü fikret Vefâ Efendi (Şeyh) İlâhi Sofyan
Nişâbûrek Ey aşık-ı dildâde gel nûş edelim bade Sezâî İlâhi Sofyan
Nişabur Meded Allah sana sundum elimi Sinan Ümmî İlâhi Sofyan
Hûzî Bir ismi Mustafa bir ismi Ahmed Mûsâ Dede(Neyzen) İlâhi Nim Sofyan
Ferahnâk-Aşiran Cemî-i enbiyâlerden Muhammed cümlenin şâhı Eşrefoğlu Rumi İlâhi Düyek
Ferahnâk-Aşiran Düşte gördüm kâinâtın zühre-i âmâlini Cüneyt Kosal İlâhi Devr-i Hindî
Ferahnâk-Aşiran Evliyâ tarîkine girdik elhamdülillâh Eroğlu Nûri İlâhi Sofyan
Ferahnâk-Aşiran Yâ ilâhî bir niyâzım var beni reddeyleme Arif Hikmet Gökoğlu İlâhi Sofyan
Nihâvend Biz söyleriz söyleriz Lâ ilâhe illallah Cüneyt Kosal İlâhi Sofyan
Nikrîz Ey âşıkan ey âşıkan hâl ile gevher bulmuşam Âşık Paşa İlâhi Sofyan
Nikrîz Cân ü gönülden seversen yalvar kul Allah'a yalvar Yûnûs Emre İlâhi Sofyan
Irak Mâh-ı mâtem geldi yansın aşıkan kan ağlasın Meçhul İlâhi Devr-i Hindî
Hicâz Muharrem geldi can ağlar cinan ağlar cihan ağlar Meçhul İlâhi Düyek