3.Selim Besteleri (14 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Arazbâr Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Büzürk Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Canfezâ Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Dil-Nevâz Peşrev Peşrev
Dil-Nevâz Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Hicâz Peşrev Peşrev
Hisâr Vech-i Şehnâz Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Hüseynî Peşrev Peşrev
Hüseynî Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Pesendîde Peşrev Peşrev
Pesendîde Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Sabâ-Aşiran Peşrev Peşrev
Sûz-i Dil-Ârâ Peşrev Peşrev
Tarz-ı Cihan Saz Semâîsi Saz Semâîsi