Corci Besteleri (4 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Arazbâr Peşrev Peşrev
Arazbâr Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Dügâh-Bûselik Peşrev Peşrev
Hûzî Peşrev Peşrev