Cevdet Çağla Besteleri (55 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Kürdîlî Hicazkâr Ah eden kimdir bu saat kuytuda Fâruk Nâfiz Çamlıbel Şarkı Devr-i Hindî
Ferahnâk Akşam olsun şu perdeler insin Meçhul Şarkı Curcuna
Nihâvend Âşıkım dağlara kurulu tahtım Ömer Bedrettin Uşaklı Şarkı Aksak
Segâh Aşk cefâ tahtını gönlüme kurdu Selâhattin Bey Şarkı Düyek
Nihâvend Baharda bu yıl bir melâl var hüzün gibi Selim Aru Şarkı Curcuna
Acem-Kürdî Bak bahta da ikbâle de nûr indi Hatay'da Behçet Kemâl Çağlar Şarkı Aksak
Nihâvend Bana bir zâlimi Leylâ diye sevdirdi felek Fâruk Şükrü Yersel Şarkı Aksak
Karcığar Bana o kadar yakınsın ki seni ben sandım Erşet Ömerî Şarkı Düyek
Sabâ Bende hiç görmediğin başka bir âlem yaşıyor Hikmet Münir Ebcioğlu Şarkı Aksak
Nikrîz Benim aşkım senin aşkın bütün bunlar birer hülyâ Osman Cemâl Şarkı Düyek-Cur.
Hisâr-Bûselik Bildin mi canım sensin civanım Şevki Sevgin (Neyzen) Şarkı Türk Aksağı
Rast Bir alevdir içimde sevgilinin özlemi Şâdi Kurtuluş Şarkı Nim Sofyan
Nihâvend Bir dert gibi akşam suların koynuna indi Selim Aru Şarkı Curcuna
Sûz-Nâk Bir gamlı hayâl kaldı da yıllarca emekten Sâhire Diker Şarkı Türk Aksağı
Kürdîlî Hicazkâr Bir yaz gecesi Çamlıca mehtâbına geldin Meçhul Şarkı Curcuna
Hicâzkâr Bülbül uçmuş bahçe vîran bağlara çökmüş hüzün Dürdâne Altan Şarkı Müsemmen
Tâhir Değirmenin suyunu kestiler mi dönmüyor Meçhul Şarkı Düyek
Şivenüma Dilberlerin en şûhu yine zevk u safâda Mustafa Nâfiz Irmak Şarkı Aksak
Hicâz Elhan ile bir aşkı terennüm ediyorken Mustafa Nâfiz Irmak Şarkı Curcuna
Nikrîz Manolyam desem sana güller hemen kıskanır Ziyâ Polat Şarkı Sofyan
Kürdîlî Hicazkâr Gelmiyorsun yakıyor bağrımı hicrânın eli Mustafa Nâfiz Irmak Şarkı Aksak
Rast Gezinirken rüzgâr saçlarının her telinde Şâdi Kurtuluş Şarkı Semâî
Sûz-Nâk Gönlüm kuru bir gül gibi titrerken adında (O SİYAH GÖZLÜ KADIN) Mustafa Nâfiz Irmak Şarkı Semâî
Şedd-i Arabân Gönlümü mest eyledin ettin beni mecnûn-ı zâr Hüsniye Hanım Şarkı Müsemmen
Karcığar Gül açar bülbül öter yaz geçer Niyâzi Güler-B.Kemâl Çağlar Şarkı Curcuna
Gerdâniye Hayat yolu uzundur ... Meçhul Şarkı Curcuna
Şevk-Efzâ Hicrân gibi âlemde elim derd-i ser olmaz Hasan Alî Yücel Şarkı Sengin Semâî
Hicâz Hicrân ü elem sîne-i pür-hûnumu dağlar Ali Şevket Bey Şarkı Aksak
Hicâz İçimde bir yağmur sonbahardan çalınmış Sadri Alışık Şarkı Düyek
Nişâbûrek İftirâkınla efendim bende tâkat kalmadı Sultan I.Ahmet Şarkı Müsemmen
Kürdîlî Hicazkâr İhtiyarlık bahsi hiçtir ölse uslanmaz gönül Meçhul Şarkı Müsemmen
Sultânî-Yegâh Kaçıncı fasl-ı bahar bu solar gider emelim Hikmet Münir Ebcioğlu Şarkı Düyek
Nikrîz Karanlık rûhumu aydınlatacaksın sandım Celâl Sâhir Erozan Şarkı Sofyan-Serbest
Rast Mecnûn koşar Leylâ diye efsâneden efsâneye Hüseyin Mayadağ Şarkı Semâî
Karcığar Mersin Mersin güzel Mersin Niyâzi Güler Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Ne zaman ki kalbim o yeşil gözlüm için vursa Ferrûh Bora Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Nur salkımısın gül ki bahar bahtıma yansın Rüştü Şardağ Şarkı Aksak
Hicâzkâr Ol serv-i revân boş kodu gülzârını eyvâh Dürdâne Altan Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr O yâr bezme geldi kalmadı gitti Niyâzi Bey Şarkı Aksak
Bûselik Öğrenirsen sen de bir gün sevmek aldanmak nedir Hikmet Münir Ebcioğlu Şarkı Devr-i Hindî
Hüzzâm Rûhum bir uzak hâtıranın uğruna yandı Bâki Süha Ediboğlu Şarkı Curcuna
Acem-Kürdî Rûhumda senden bir nâle vardır Mustafa Nâfiz Irmak Şarkı Yürük Semâî
Sûz-Nâk Sâzın gibi al sînene vur kalbimi inlet Mustafa Nâfiz Irmak Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Sen başıma taç gönlüme sultan olacaksın Vâhit Özaydın Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Seni coşkun suların koynuna mehtab alamaz Atıf Yâr Şarkı Aksak
Nev-Eser Seni rüyâlarımda gördüğüm gün çok oldu Meçhul Şarkı Curcuna
Hicâzkâr Serpil yağmur gibi düş bir akşam camlarıma Rüştü Şardağ Şarkı Düyek
Bûselik Sıyırıp kınından gümüş palanı Meçhul Şarkı Aksak
Sabâ Süzdükçe güzel gözlerini kalbimi yaktın Alâeddin Yavaşca Şarkı Curcuna
Kürdîlî Hicazkâr Şimdi hâtırda mıdır âşık-ı nâlân acaba Rüştü Şardağ Şarkı Ağır Aksak