_ (Azerî) Besteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Hüseynî Zeytûniler giyer boylu boyunca Meçhul Türkü Devr-i Hindî