Buhurcu Besteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Maveraünnehir Saz Semâîsi Saz Semâîsi