(Hind Eseri) Besteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Bestenigâr Ey taht-ı hezâr-ı râ aman illâ meyâ sâhib Meçhul Beste Çifte Düyek