Aydın Özden Besteleri (2 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Bûselik Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Evc-Ârâ Saz Semâîsi Saz Semâîsi