Aydın Oran Besteleri (54 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Karcığar Longa Longa
Kürdi Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Kürdîlî Hicazkâr Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Uşşak Medhal Medhal