Atillâ Şahin Besteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Isfahân Saz Semâîsi Saz Semâîsi