Atillâ Gündüz Besteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Müsteâr Saz Semâîsi Saz Semâîsi