Aslı Pakalınlar Besteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Nihâvend Kaybolan neş'emi şarkıda sazda bulmayı denedim Cemâl Sâfi Şarkı Düyek