Asadur (Hânende) Besteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Beste-Isfahân Tuttum âteşler içinde meskeni Meçhul Şarkı Aksak