Artaki Candan Besteleri (33 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Hicâz Ada'larda gezer durur edâlı Meçhul Şarkı Sofyan
Kürdîlî Hicazkâr Artık ne siyah gözlerinin gölgesi kaldı Fâruk Nâfiz Çamlıbel Şarkı Sengin Semâî
Hüzzâm Âşıkın hâlini zâlim bilmiyor Meçhul Şarkı Curcuna
Sabâ Aşkımın hep yıkılınca siteminle temeli Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Evc Aşkınla harab olduğumu söyleyebilsem Y.Sinan Ozan Şarkı Sengin Semâî
Kürdîlî Hicazkâr Ay dalgalanırken suların oynak izinde Vecdi Bingöl Şarkı Türk Aksağı
Kürdîlî Hicazkâr Bağlandı gönül bir güzele bağlar içinde Bedri Ziyâ Aktuna Şarkı Türk Aksağı
Sabâ Bekler beni her gün susamış bir ecelim var Y.Sinan Ozan Şarkı Türk Aksağı
Karcığar Bu gece çamlarda kalsak ne olur Avram Naum Şarkı Aksak
Nihâvend Bugün dil-i dîvâneden tükendi âh ü zârım(Sevdâ kantosu) Meçhul Kanto Semâî
Karcığar Bülbül sesi âh oldu bu yıl fasl-ı baharda Mustafa Nâfiz Irmak Şarkı Türk Aksağı
Kürdîlî Hicazkâr Cismin gibi rûhun da güzel zannedip ey mâh Artaki Candan Şarkı Sengin Semâî
Mâhûr Ey gönül bahçesinin gonca gülü şen güzeli Meçhul Şarkı Aksak
Nihâvend Ey hayâli gözden gitmeyen dilber Mustafa Reşit Bey Şarkı Semâî-Y.Sem.
Kürdîlî Hicazkâr Hani ya sen benimdin niye döndün sözünden Meçhul Şarkı Aksak
Karcığar Her zaman bir olur mu ey hunrîz nigâhım Melâhat Pars Şarkı Sofyan
Kürdîlî Hicazkâr İmtidâd-ı aşkıma çeşm-i siyâhındır sebep Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hicâz İsterim dizinde yatmak isterim İsmail Hakkı Bey Şarkı Aksak
Hicâzkâr Kırılırdı oyuncak olsa bile Y.Sinan Ozan Şarkı Aksak
Acem-Kürdî Kimseye fâş eylemezdim söylemezdim derdimi Meçhul Şarkı Curcuna
Hüzzâm Kirpiklerinin her teli bir katre taşırken Y.Sinan Ozan Şarkı Sengin Semâî
Nihâvend Koklasam saçlarını bu gece tâ fecre kadar Mustafa Nâfiz Irmak Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Parlıyor fikrim o parlak gözlere baktıkça ben Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Ferahnâk Rûhumda bahar açtı onun bülbülü sendin Y.Sinan Ozan Şarkı Semâî
Hicâz Sensiz gecenin var mı sabahı bilemezdim Y.Sinan Ozan Şarkı Türk Aksağı
Uşşak Sevdâma yakın gel beni eller gibi tutma Mustafa Nâfiz Irmak Şarkı Curcuna
Hüzzâm Son hâtıra aşkımda kalan bir sarı saçtı Mustafa Nâfiz Irmak Şarkı Türk Aksağı
Hüzzâm Şeb-i hüznümde hayâlinle teselli bulurum Artaki Candan Şarkı Ağır Aksak
Sûz-Nâk Şen gözlerinin şi'rine ben kalbimi verdim Y.Sinan Ozan Şarkı Yürük Semâî
Hüzzâm Vuracak sîne arar gizlice tiğ-i nigehin Vâmık Bey Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Yetmez mi tükenmez mi acep bunca meşakkat Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Hüseynî Yetti gayrı çektiğim baht-ı siyâhımdan benim Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Beyâtî Peşrev Peşrev