Arif Sami Toker Besteleri (102 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Hüzzâm Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış peymânede Câhit Öney Şarkı Müsemmen
Acem-Kürdî Artık gelecek sanma sakın geçti o günler Arif Sâmi Toker Şarkı Düyek-Aksak
Nihâvend Aşkımın ilkbaharı ilk heyecânım benim Fuat Edip Baksı Şarkı Düyek
Muhayyer Kürdî Aşkın bir yalanmış şimdi anladım Tercan Turan Şarkı Düyek
Zâvil Aşkın ile bir mâkâma erdim ki bu dem Meçhul Şarkı Düyek
Segâh Aşk ne büyük emeldir Meçhul Şarkı Nim Sofyan
Rast Aynaya yaklaşıp görmek istedim (AYNA ESKİ AYNA) Ziyâ Polat Şarkı Aksak-Y.Sem.
Nihâvend Ayrılık büküverdi boynumu Hüceste Aksavrın Şarkı Düyek
Acem-Kürdî Bahâr-ı hüsnünde mehtâbı gördüm dün gece Şevket Bey (Ûdî) Şarkı Curcuna
Mâhûr Ben derdime hiç çâre bulmam sâkî Muhyiddin Râif Yengin Şarkı Aksak
Acem Aşîrân Beni terk etti sultânım Sultan III.Ahmet Şarkı Düyek
Acem Aşîrân Bırakma böyle mahzûn hayâlinle başbaşa Ahmet Nedim Hergül Şarkı Semâî
Segâh Bir garip âlemdeyim dostlar yıkılmış hânemiz Meçhul Şarkı Düyek
Kürdîlî Hicazkâr Bir hâtıranın yâdı yine geldi hayâle Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Nihâvend Bir kara gözlüye ay balam tutulup yanmışam Meçhul Şarkı Semâî
Hicâz Bir kerre sevdim diye Meçhul Şarkı Düyek
Karcığar Bir yanardağ gibidir sana hasret bu gönül Hakkı Günal Şarkı Düyek
Acem-Kürdî Bir sevdâ geldi başıma felek su kattı aşıma Arif Sâmi Toker Şarkı Düyek
Hüzzâm Bu akan yaşları dindir güleyim fecre kadar Şahap Ataseven Şarkı Aksak
Mâhûr Çek küreği güzelim uzanalım Göksu'ya Meçhul Şarkı Nim Sofyan
Hicâz Çıksam şu dağların yücelerine Orhan Şâik Gökyay Şarkı Düyek
Uşşak Dalında solarken akşamın gülü Meçhul Şarkı Düyek
Nihâvend Erişti nev-bahar eyyâmı açıldı gül-i gülşen Nedîm Şarkı Semâî
Hüzzâm Esmer yüzün bu sabah akşamlarından güzel Meçhul Şarkı .
Muhayyer Kürdî Ey sevgili hasretim sana Arif Sâmi Toker Şarkı Düyek
Acem Aşîrân Gam çekme güzel n'olsa bahârın sonu yazdır Fâruk Nâfiz Çamlıbel Şarkı Curcuna
Nihâvend Geldi yine güzelim yaz (İSTANBUL'A HASRET) Arif Sâmi Toker Şarkı Nim Sofyan
Hicâz Gel sevgilim son ümit yalnız sendedir artık Fuat Edip Baksı Şarkı Düyek
Acem-Kürdî Gönül her gördüğün dildâre birden müptelâsın Hüseyin Rifat Işıl Şarkı Düyek
Kürdîlî Hicazkâr Gözlerim yaşı revan oldu sen gideli Meçhul Şarkı Aksak Semâî
Hicâzkâr Harâb oldu cismim temelden harâb Meçhul Şarkı Düyek
Muhayyer Kürdî Hazan oldu kalbimde sarardı geçti bahar Arif Sâmi Toker Şarkı Düyek
Kürdîlî Hicazkâr İçince şarabı ezelde gönül takıldı kaldı bir güzelde gönül Ziyâ Yazgan Şarkı Curcuna-Semâî
Hicâz İpek saçlarınla güzel başını yasla sevgilim Arif Sâmi Toker Şarkı Düyek
Karcığar Kalbime yuva yaptın sonra da yıktın Yaşar Gürsoy Şarkı Aksak
Uşşak Kanadım yok uçamam Arif Sâmi Toker Şarkı Düyek
Hüzzâm Koşa koşa gel yanıma Meçhul Türkü Düyek
Hüzzâm Parlayan gözlerimde hasret özlemi Ahmet Acarer Şarkı Semâî-Curcuna
Karcığar Pervâne olsam dönsem bağında Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Karcığar Seni gönülden sevdim beni mahzun bırakma Ziyâ Polat Şarkı Düyek-Curcuna
Sultânî-Yegâh Sevildim sanma coşup aldanma Fahrettin Zeki Önal Şarkı Curcuna
Nihâvend Sular gibi akıyor güzelliğin içime Ada'lar Arif Sâmi Toker Şarkı Düyek
Acem-Kürdî Şimdi anladım neden bana küstüğünü Arif Sâmi Toker Şarkı Düyek
Hüzzâm Tâli'in elinde oyuncak oldum Meçhul Şarkı Düyek
Gerdâniye Tepeden nasıl iniyor bakın Ömer Nâci Efendi(Muâllim) Şarkı Aksak
Acem-Kürdî Unutmak istesem o hâtırayı Arif Sâmi Toker Şarkı Düyek
Şedd-i Arabân Ümitsiz gidiyorum kaderimin yolunda Ahmet Nedim Hergül Şarkı Semâî
Hüseynî Yaz geldi çiçeklerle yüzü güldü zemînin İsmail Fennî Ertuğrul Şarkı Semâî
Muhayyer Yenilendi derdim neden bilemem Arif Sâmi Toker Şarkı Nim Sofyan
Nihâvend Yüzün penbe güllerden sesin bülbülden güzel Fuat Edip Baksı Şarkı Düyek