Arif Hikmet Gökoğlu Besteleri (3 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Rast Bu benim baht-ı siyâhım bana yâr olmayacak Arif Hikmet Gökoğlu Şarkı Aksak
Uşşak Sevgiden aşktan vefâdan olmam asla hisseyâb Arif Gökoğlu Şarkı Devr-i Hindî
Şevk-Efzâ Biz bülbülân-ı Ahmed'iz Arif Hikmet Gökoğlu İlâhi Sofyan