Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi) Besteleri (18 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Ferah-Fezâ Bu şeb mahrûm-ı hâb oldum bana âh ü melâl etme Meçhul Şarkı Curcuna
Beyâtî-Arabân Dil-i zâre dilerse ol melek-peyker de yâr olsun Meçhul Şarkı Aksak
Karcığar Gelince hatıra ol şûh-i istiğnâ melek-haslet Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Nihâvend Gelsin o perî kalb-i pür-efganımı görsün Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Sabâ Gönlümün ihyâsısın şûh-i şenim Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Mâhûr Hâlet-i aşkı bana sorma beyân eyleyemem Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Nihâvend Kızlar yine bülbül ötüyor gülşenimizde Meçhul Şarkı Sofyan
Beyâtî-Arabân Sâkıyâ şevk-i rûyinle çakalım Meçhul Köçekçe Aksak
Ferah-Fezâ Yaktı cânı bezm-i aşkın âteşin peymânesi Yahyâ Nazîm Efendi Şarkı Sengin Semâî
Beyâtî-Arabân Yâr bağında gönül çeken bülbülün Meçhul Köçekçe Raks Aksağı
Sûz-Nâk Benimdir cümle isyan ü kabahat yâ Resûlallah Meçhul Tevşih Düyek
Hüseynî Bûselik Ez cân ü dil peygambere âşık isen sâllû aleyh Fahrî(Sünbülî) İlâhi Hafif
Hüseynî Aşîran Ey Hûdâ ben eylerim çok masivaya iltifat Kuddûsî İlâhi Evsat
Rehâvi Her ne kim kişi severse ol ana mâbûd olur Kuddûsî İlâhi Devr-i Hindî
Nihâvend Cenâbındır şeh-i pâkîze-meşreb yâ Resûlallah Enderûnî Vâsıf Tevşih Evsat
Nikrîz Dervişlik baştadır tac'da değildir Yûnûs Emre İlâhi Sofyan
Uşşak Adım adım ileri beş âlemden içeri Yûnûs Emre İlâhi Sofyan
Rast Derd-mendim mücrimim dermâna geldim ya Resûl İsâ Mahvî Efendi Tevşih Sofyan