Ali Rızâ Efendi(Şeyh) Besteleri (2 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Nikrîz Aşkımla bu şeb işte perîşân olacaksın Meçhul Şarkı Sofyan
Hüseynî Zemzeme Bahâristân-ı hüsnün eylemişler âşıkan ezber Meçhul Beste Zincir