Ali Rızâ Efendi (Şeyh) Besteleri (2 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Nikrîz Dil ceyş-i gamınla gehi virâneye benzer Meçhul Şarkı Aksak
Tebriz Rakkas bu hâlet senin oynunda mıdır Nedîm Şarkı Raks Aksağı