Ziyâ Paşa Besteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Neva Ey perî-i nağme erdir evc'e dek âvâzımı Meçhul Şarkı Aksak Semâî