Ziyâ Bey (Bestenigâr) Besteleri (4 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Mâhûr Beyhûde geçen demlerimiz mumla aransın Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Mâhûr Çıktı bir feryâd-ı firkat nağme-i mâhûr'dan Meçhul Şarkı Aksak
Ferahnâk Dil ararken buldu sevdi sen gibi bir nazlı yâr Meçhul Şarkı Müsemmen
Mâhûr Ey şûh-i gülşen sevdim seni ben Meçhul Şarkı Semâî