Zeki Arif Ataergin Besteleri (74 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Hicâzkâr Neden sînemde mest olsan kaçarsın nâz için benden Ahmet Refik Altınay Şarkı Curcuna
Sûz-Nâk Nerdesin sînemde ateş ufku sardı mâh-tâb Ahmet Refik Altınay Şarkı Ağır Düyek
Irak Neydin güzelim dün gece sen dün gece neydin Ali Paşa (Doktor) Şarkı Semâî
Muhayyer Sâkî ki sen oldun su şarâb oldu demektir Fuat Hulûsi Demirelli Şarkı Aksak
Dilkeş-Hâverân Sana dildâdedir canım efendim Meçhul Şarkı Aksak
Hicâzkâr Sanma derd-i hasretinle gözlerimdir ağlayan Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Beyâtî-Arabân Sarışın ay gibi tâbân o güzel çehrende Nâzım Özgünay (Florina'lı) Şarkı Aksak
Şehnâz Bûselik Sen gül dalında gonca ben dağ yolunda yonca Orhan Seyfi Orhon Şarkı Düyek
Karcığar Seni kim görse olur müptelâ Meçhul Şarkı Curcuna
Mâye Senin ol dîde-i mahmûruna can mı dayanır Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Beyâtî-Arabân Sevdâlı çiçekler sararıp soldu seninle Meçhul Şarkı Aksak
Sûz-Nâk Sevdim seveli sen güzeli gitti şuûrum Kirâmeddin Efendi (Şeyh) Şarkı Curcuna
Kürdîlî Hicazkâr Söyle neden ağladın neler geldi başına Nâhit Hilmi Özeren Şarkı Curcuna
Hicâz Ne müşkülmüş güzel sevmek meğer Mehmet Sâdi Bey Şarkı Ağır Aksak
Mâye Yârin bu kadar cevri gelir miydi hayâle Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Nihâvend Yüzünde var bir beni Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Irak Zülfünü ruhsâra dök sünbül gibi Meçhul Şarkı Müsemmen
Sûz-Nâk Hicrânımı söyler sana mehtâb da seher de Meçhul Şarkı Aksak
Tâhir Ben nâr-ı aşka hoş yâne geldim Kirâmeddin Efendi (Şeyh) İlâhi Düyek
Kürdîlî Hicazkâr Dil uyur mest olarak yâr-ı dilârâ söyler Yahyâ Kemâl Beyatlı Şarkı Ağır Aksak
Dilkeş-Hâverân Nerde kaldın gözlerim yollarda yıllardan beri Meçhul Şarkı Aksak
Dilkeş-Hâverân Rûhum seni sevdi sana yandı sana yârdır Ahmet Refik Altınay Şarkı Aksak
Dilkeş-Hâverân Peşrev Peşrev
Dilkeş-Hâverân Saz Semâîsi Saz Semâîsi