Zâkir Ahmet Efendi(Şeyh) Besteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Rast Doğdu ol Sadr-ı Risâlet bastı arş üzre kadem Niyâzî-i Mısrî İlâhi Düyek