Zafirâki Efendi(Kemânî) Besteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Sabâ Alemde zafer bulayım hem şâd olayım ben Meçhul Şarkı Sofyan