Yusuf Ömürlü Besteleri (3 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Uşşak Gönlüm yürü var yârine ağyâre kapılma Bâkî Bilgin Şarkı Aksak
Hüzzâm Öyle sermestim ki idrâk etmezem dünyâ nedir Fuzûlî Şarkı Ağır Aksak
Rast Hak sûretidir âlem-i imkân ile Adem Kenan Rifâi İlâhi Aksak