Yalçın Tura Besteleri (6 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Rast Aklımı yellere verdim Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Beyâtî Haydi çocuklar oynamaya Yalçın Tura Çocuk Şarkısı Aksak
Gerdâniye Bilmem n'etsem n'eylesem bu halvetin şerbetine Niyâzî-i Mısrî İlâhi Yürük Semâî
Acem-Kürdî İster isen bulasın cânânı sen Niyâzî-i Mısrî İlâhi Devr-i Hindî
Arazbâr Saz Eseri Saz Eseri
Kürdîlî Hicazkâr Saz Semâîsi Saz Semâîsi